จากเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญ

บริการแปลภาษาไทย

การแปลคุณภาพสูง ราคาเริ่มตั้งแต่ 5 เยนต่อตัวอักษร เราให้บริการแปลกับลูกค้ากว่า 1,600 บริษัท และมีระดับความพอใจจากลูกค้าสูงถึง 94.2% อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริการงานแปลคุณภาพสูง

เริ่มธุรกิจงานแปลตั้งแต่ปี 2010 ให้บริการลูกค้ามากว่า 1,600 บริษัท เรามีลูกค้าจำนวนมากที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มีอัตราใช้บริการซ้ำถึง 82% โดยมีจุดแข็งด้านราคา รวมถึงการแปลและการตรวจทานที่มีคุณภาพสูง ด้วยความกรุณาของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่สำคัญ

ผลงาน 450,000 ตัวอักษรต่อเดือน

บริการงานแปลญี่ปุ่น-ไทย อังกฤษ-ไทย ให้กับกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ตั้งแต่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร, กระทรวงคมนาคม ไปจนถึงผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ประกอบการ และบริษัทแปล

นักแปลมากกว่า 500 คน

เรามีเครือข่ายนักแปลอิสระชาวไทยที่ลงทะเบียนกว่า 500 คน ดำเนินการแปลร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในบริษัท

มีผลงานให้บริการจริงกว่า 1,600 บริษัท

หลังจากเริ่มให้บริการในปี 2010 ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากมาย เรามั่นใจในบริการที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ด้วยอัตราการใช้บริการซ้ำจากลูกค้าเก่าถึง 82%

การแปลโดยใช้จุดแข็งด้านภาษาไทย

การแปลและพิสูจน์อักษรโดยเจ้าของภาษาเป็นบริการโดยปกติของบริษัทแปลทั่วไป แต่เรามุ่งเน้นกับความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเป็นพิเศษ ภาษาไทยแตกต่างจากภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมีเครื่องหมายวรรณยุกต์ปนอยู่ในตัวอักษรด้วยจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการแปลได้ง่าย

นักแปลภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่จบการศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ หลังจากจบการศึกษาแล้ว อาจได้พัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นจากการใช้งานจริง แต่สำหรับภาษาไทยนั้นมีข้อจำกัดมาก หากไม่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพงานแปลได้ บริษัทเราจึงได้จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยโดยเฉพาะ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของงานแปลให้ดียิ่งขึ้น

ทางออกในการแปลที่ดีที่สุด

ให้บริการหลากหลาย เช่น การแปล พิสูจน์อักษร เรายังมีวิศวกรระบบในบริษัท คอยให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บริการแปลเฉพาะทาง

มีบริการแปลและพิสูจน์อักษรโดยเจ้าของภาษาประจำสำนักงานในกรุงเทพมหานคร

บริการพิสูจน์อักษรที่ดีที่สุด

มีทีมเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรมากประสบการณ์ที่จบการศึกษาเอกภาษาไทยโดยตรง

บริการถอดความ

มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในโปรเจ็คถอดเสียงของหน่วยงานรัฐบาล

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการแปล

สามารถรองรับงานแปลผ่าน Trados、Memsource และการแปลผ่านซอฟต์แวร์อื่นๆ

บริการแปลเฉพาะทางสำหรับกลุ่มธุรกิจ

ให้บริการแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะการแปลในสายผลิตโดยเจ้าของภาษา

ชายที่ยืนอยู่บนกองหนังสือและเอกสาร

การแปลด้านธุรกิจ

เราให้บริการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นด้วยการแปลเฉพาะทาง เช่น ด้านรถยนต์ พลังงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม การโทรคมนาคม เป็นต้น รวมถึงการเข้าถึงท้องถิ่น

เอกสารการใช้งาน

เอกสารสัญญาประเภทต่างๆ, เค้าโครงบริษัท, ข้อตกลงการจ้างงาน, ระเบียบการจ้าง, ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA), ใบปลิวท่องเที่ยว, บทความบล็อกสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยว,แผ่นพับแนะนำผลิตภัณฑ์, แคตตาล็อก, จดหมาย, เอกสารนำเสนองาน, บทกล่าวสุนทรพจน์, เรซูเม่, ประวัติการทำงานโดยย่อ, นามบัตร, บทความสำหรับลงโซเชียลมีเดีย

การแปลด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เราให้บริการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นด้วยการแปลเฉพาะทาง เช่น ด้านรถยนต์ พลังงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม การโทรคมนาคม เป็นต้น รวมถึงการเข้าถึงท้องถิ่น

เอกสารการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน, คู่มือผู้ใช้, คู่มือการบริการ, เอกสารที่ระบุรายละเอียดทางเทคนิค, มาตรฐานสากล, มาตรฐานอุตสาหกรรม, เอกสารทางเทคนิค, เอกสารอบรมภายในบริษัท, ข้อตกลงการควบคุมคุณภาพ, แคตตาล็อกสินค้า, เอกสารอธิบายเงื่อนไข, ข้อกำหนดความต้องการ, เอกสารทางเทคนิค, คู่มือความปลอดภัย, รายงานผลความปลอดภัย, รายงานผลการทดสอบ, รายงานความผิดปกติ, เอกสารควบคุมกระบวนการ, เอกสารทางเทคนิค

ภาพของสายพานลำเลียงในโรงงานรถยนต์

การแปลด้านสิทธิบัตรและการแพทย์

การแปลด้านสิทธิบัตรและการแพทย์

เอกสารการใช้งาน

เอกสารทางเทคนิค, ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร, คู่มือแนะนำารทำงาน, จดหมายตัวแทน, ข้อหนดการขอสิทธิบัตร, ข้อตกลงใบอนุญาต, ข้อตกลงการโอนสิทธิบัตร

รายงานผลการทดสอบ, รายงานคุณภาพ, รายการการทดลองทางการแพทย์, เอกสารการขออนุมัติ, เอกสารการตีพิมพ์บทความ, เอกสารอ้างอิง

ตารางค่าบริการ

ระบบค่าบริการที่เข้าใจง่าย

อัตราค่าบริการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

เบสิค

5 เยน
 • การแปลโดยเจ้าของภาษา
 • งานตรวจทานการแปล
 • ทราดอส
 • รูปแบบการส่ง
 • งานตรวจทาน

ธุรกิจ

8 เยน
 • การแปลโดยเจ้าของภาษา
 • งานตรวจทานการแปล
 • ทราดอส
 • รูปแบบการส่ง
 • งานตรวจทาน

พรีเมียม

12 เยน
 • การแปลโดยเจ้าของภาษา
 • งานตรวจทานการแปล
 • ทราดอส
 • รูปแบบการส่ง
 • งานตรวจทาน
เกี่ยวกับจำนวนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของตัวอักษรภาษาไทยจะนับเป็น 1 ตัวอักษร จำนวนตัวอักษรภาษาไทยในแต่ละหน้าจะเป็น 2-2.5 เท่าของภาษาญี่ปุ่น ในกรณีคิดราคาต่อ 1 ตัวอักษร การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นราคาจะถูกกว่า แต่เมื่อคิดราคาต่อ 1 หน้า การแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยราคาจะถูกกว่า

ตัวอย่างการเปรียบเทียบจำนวนตัวอักษรขนาด A4 และราคา

 • แปลญี่ปุ่น-ไทย : ภาษาญี่ปุ่น 1,000 ตัวอักษร → 7,000 เยน (กรณี 7 เยน/ตัวอักษร)
 • แปลไทย-ญี่ปุ่น : ภาษาไทย 2,000-2,500 ตัวอักษร → 10,000 เยน -12,500 เยน (กรณี 5 เยน /ตัวอักษร)

ขั้นตอนการขอรับบริการ

กรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปภายใน 2 ชั่วโมง

ในกรณีที่ติดต่อหลังเวลาทำการ จะติดต่อกลับในวันถัดไป

 • ในกรณีที่ต้องการใช้ Trados โปรดแจ้ง
 • หากมีความจำเป็นต้องทำ DTP กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ขอใบเสนอราคาที่นี่
กรุณาติดต่อสั่งแปลผ่านทางอีเมล

เราจะส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล หลังจากตรวจสอบเนื้อหาเรียบร้อยแล้วสามารถสั่งแปลได้ทันที

 • หากจำเป็นต้องมีข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) เราจะจัดส่งร่างสัญญาให้ทางอีเมล
 • โปรดแจ้งรูปแบบการส่งก่อนล่วงหน้า
เราจะเริ่มดำเนินการแปล

นักแปลและทีมพิสูจน์อักษรมากประสบการณ์จะเริ่มดำเนินการแปล เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการตรวจทานการแปลหลังจากส่วนที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานจะคอยติดตามงานแปลให้เสร็จสมบูรณ์ทันตามกำหนดส่ง

 • สามารถแบ่งส่งเป็นรอบได้
 • นอกจากนี้เรายังมีบริการแปลด่วนรองรับอีกด้วย โปรดติดต่อสอบถาม
หลังจากตรวจทานครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า

เราจะส่งต้นฉบับที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้วทางอีเมล สามารถแบ่งส่งเป็นรอบได้ เราจะจัดส่งงานภายใน 17.00 น. ของวันกำหนดส่งงาน

 • ในกรณีที่ไฟล์งานมีขนาดใหญ่ จะอัพโหลดไฟล์บนซอฟต์แวร์สำหรับแชร์งาน
 • หากมีรูปแบบเฉพาะในการส่งงาน โปรดแจ้งให้เราทราบ
จะส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล

หลังจากส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ภายใน 1 สัปดาห์ กรุณาชำระค่าบริการภายในกำหนดที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

 • สามารถชำระผ่านทางบัญชีธนาคารทั้งของไทยและญี่ปุ่น
 • อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คืออัตรา TTS บาทของธนาคารซูมิโตโมะมิตซุอิ

อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการแปลที่มีประสบการณ์คอยให้บริการลูกค้า

ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ

จุดเด่นด้านราคา

ดำเนินกิจการใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นการลดต้นทุนทำให้ได้ราคาต่อหน่วยที่ต่ำและงานที่มีประสิทธิภาพ

จุดเด่นด้านการพิสูจน์อักษร

เรามีทีมนักพิสูจน์อักษรและบรรณาธิการภายในบริษัท เพื่อให้ได้งานแปลคุณภาพสูง

มีผลงานมากมาย

เราภาคภูมิใจในความเป็นหนึ่งด้านภาษาไทย มีลูกค้าใช้บริการกว่า 1,600 บริษัทตั้งแต่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปจนถึงบริษัทแปล

บริการงานแปลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

บริการนี้ข้อมูลจะถูกเข้ารหัส (รองรับ SSL) ในทุกหน้า เนื่องจากกลไกของอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ อาจถูกบุคคลที่สามมองเห็นได้ เพื่อการสื่อสารอย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงการดักฟังหรือแก้ไขดัดแปลงข้อมูล จำเป็นต้องใช้การเข้าถึงรหัสด้วย SSL

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ถูกส่งจากแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม จะถูกส่งเข้ารหัสด้วย SSL จึงไม่ต้องกังวล

ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)

เราปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาความลับอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกค้าสั่งแปลด้วยความรู้สึกอุ่นใจ เราจะเก็บรักษาข้อมูลและต้นฉบับงานแปลที่ลูกค้าส่งมาสอบถามและประเมินราคาเป็นความลับ

หากมีความประสงค์จะทำข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) เป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษ กรุณาติดต่อเรา เราสามารถจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ได้

เกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ กรุณาตรวจสอบที่นี่

ระบบการแปลที่ดีที่สุด

มีหลายกรณีที่บางคำอาจไม่สามารถตีความได้ หากไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง จุดเด่นของเราคือการให้บริการงานแปลที่มีคุณภาพสูงและมีเสถียรภาพ ด้วยพนักงานทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ ทั้งกระบวนการแปลไปจนถึงการตรวจทานอย่างละเอียดก่อนส่งมอบงาน

โปรดแนบเนื้อหาการแปลที่ต้องการจากแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม หลังจากที่เราตรวจสอบเนื้อหาการแปลเรียบร้อยแล้วจะประเมินราคาและติดต่อกลับไปอีกครั้ง โดยปกติกำหนดการส่งงานจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานแปล แต่เราจะปรับตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เราสามารถจัดส่งภายในวันนั้นๆ หรือวันถัดไปโดยเร็วที่สุดขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เราจะตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

*ในกรณีที่ติดต่อนอกเหนือเวลาทำการ จะตอบกลับในวันทำการถัดไป