รายการอัตราค่าบริการ

ค่าบริการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย

อัตราค่าบริการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

เบสิค

5 เยน
 • การแปลโดยเจ้าของภาษา
 • งานตรวจทานการแปล
 • ทราดอส
 • รูปแบบการส่ง
 • งานตรวจทาน

ธุรกิจ

8 เยน
 • การแปลโดยเจ้าของภาษา
 • งานตรวจทานการแปล
 • ทราดอส
 • รูปแบบการส่ง
 • งานตรวจทาน

พรีเมียม

12 เยน
 • การแปลโดยเจ้าของภาษา
 • งานตรวจทานการแปล
 • ทราดอส
 • รูปแบบการส่ง
 • งานตรวจทาน
เราจะตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

*ในกรณีที่ติดต่อนอกเหนือเวลาทำการ จะตอบกลับในวันทำการถัดไป

ค่าบริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

อัตราค่าบริการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

เบสิค

6 เยน
 • การแปลโดยเจ้าของภาษา
 • งานตรวจทานการแปล
 • ทราดอส
 • รูปแบบการส่ง
 • งานตรวจทาน

ธุรกิจ

10 เยน
 • การแปลโดยเจ้าของภาษา
 • งานตรวจทานการแปล
 • ทราดอส
 • รูปแบบการส่ง
 • งานตรวจทาน

พรีเมียม

14 เยน
 • การแปลโดยเจ้าของภาษา
 • งานตรวจทานการแปล
 • ทราดอส
 • รูปแบบการส่ง
 • งานตรวจทาน

ค่าบริการตัวเลือกอืนๆ

ค่าบริการด่วน ค่าบริการการแปล +30%
การถอดความ 500 円/分
動画 テロップ入れ 500 円/分
タイ語ナレーション入れ 500 円/分
※音声収録(提出形式:MP3)
DTP 文字校正 2,000 円/時間
※DTP 制作はお引受けしておりません

เวลาการส่งมอบงานโดยประมาณ

จำนวนตัวอักษร กำหนดส่งปกติ กำหนดส่งด่วน
1,000 ตัวอักษร 2 วันทำการ 1 วันทำการ
3,000 ตัวอักษร 4 วันทำการ 2 วันทำการ
10,000 ตัวอักษร 10 วันทำการ 4 วันทำการ

อัตราขั้นต่ำ

คิดอัตราขั้นต่ำ 3,000 เยน(ไม่รวมภาษี)
ในกรณีที่ค่าบริการไม่ถึงยอดขั้นต่ำ จะขอคิดค่าบริการเป็นอัตราขั้นต่ำ

ควบคุมคุณภาพ

เราดำเนินการแปลคุณภาพสูงด้วยการร่วมมือกันของนักแปล เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร รวมถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อควบคุมงานแปลให้มีคุณภาพ
นักแปลและเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น โดยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย นักแปลชาวไทยที่ดูแลคุณภาพการแปลเป็นนักแปลที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น และทำงานเป็นล่ามและนักแปลกับบริษัทญี่ปุ่น เป็นต้น

หากเทียบกับภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทยมีจุดเด่น คือมีพยัญชนะ สระ อีกทั้งยังมีวรรณยุกต์และคำพยางค์เดียวเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากมีเครื่องหมายวรรณยุกต์อยู่ในตัวอักษรไทยด้วย อาจเกิดความผิดพลาดด้านการสะกดคำได้ เราพัฒนาด้านภาษาไทย โดยใช้ระบบดูแลคุณภาพงานแปลด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสาขาภาษาไทยโดยเฉพาะ

เราจะตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

*ในกรณีที่ติดต่อนอกเหนือเวลาทำการ จะตอบกลับในวันทำการถัดไป